.

किचन मध्ये रोज वापरल्या जाणाऱ्या या गोष्टीचे इंग्लिश नाव काय आहे